Profil VO

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Verejné obstarávanie

Súkromná materská škola, Tatranská 10, Košice je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o verejnom obstarávaní “).

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: 

Súkromná materská škola, Tatranská 10, Košice

Sídlo:   

Tatranská 10, 040 01 Košice

IČO:        

35572531

DIČ:           

2022238680

Štatutárny orgán zriaďovateľa:     

MUDr. Alexandra Sabolová

Štatutárny orgán:

Mgr. Zuzana Dutkovič, riaditeľka školy

Kontakt:

0905144637, 0917862466, skolkatatranska10@gmail.com

Zverejnenie zadávania zákazky

Aktuálne zverejnené výzvy:

Názov zákazky: nákup a montáž okien, dverí a parapetov

Súhrnná správa o zákazkách

s nízkou hodnotou nad 1 000,- EUR bez DPH: