AKCIE MESIACA

Chcete vedieť čo pre Vaše deti plánujeme? Pozrite si pripravené akcie mesiaca...

V septembri sa naše deti zoznámili so svojou škôlkou, spoznali svoje nové pani učiteľky a utužili či nadviazali nové kamarátske vzťahy. Oboznámili sa s pravidlami svojej triedy a formou divadielka mali možnosť vidieť, ako by to vyzeralo, keby sme tieto pravidlá nedoržiavali. Keď sa už deti zžili s triedou, ukázali nám pre zmenu kúsok svojho domova a to tým, že si doniesli z domu svoju obľúbenú hračku a predstavili ju svojej triede. Zároveň mali možnosť spoznať hračky našej škôlky a naučili sa zopár nových hier. Veď najväčšia zábava je vtedy, ak sa hráme všetci spolu. Svetový deň bez áut nám narušili nedokončené práce na chodníku, a preto sme sa nevedeli povoziť na kolobežke či bicykli okolo našej škôlky. Ale aspoň sme si vysvetlili, v čom spočíva význam tohto dňa a sovičková trieda sa zapojila do projektu “KlimaTYzuj sa”, v rámci ktorého si adoptovala stromček a je pripravená čeliť klimatickým výzvam a starať sa o životné prostredie. Koncom mesiaca nás navštívil pán zdravotník Miro a ukázal našim predškolákom, ako privolať pomoc v prípade núdze, ako sa postarať o zraneného kamaráta a deti si mohli vyskúšať poskytovanie prvej pomoci na plyšovom medvedíkovi. Nezabudli sme osláviť ani Deň mlieka – každá trieda si pripravila vlastné zaujímavé aktivity a nakoniec si deti mohli pochutnať na mliečku z krabičky. Navštívila nás aj pani policajtka a ukázala nám, ako správne prechádzať cez cestu. Sovičky sa električkou odviezli do mesta a navštívili regionálne centrum remesiel UĽUV. Dozvedeli sa niečo o dávnych remeslách ako bolo drotárstvo, hrnčiarstvo, tkáčstvo…prezreli si rôzne ručné práce, vyskúšali si roztočiť hrnčiarsky kruh a navštívili jednotlivé remeselnícke dielne.


Mesiac október sme odštartovali našim tradičným maratónskym behom, aj keď tento rok kvôli úpravám chodníka netradičným okruhom. Naši bežci si sami pripravili štartovacie čísla a všetkým sa  nám podarilo dobehnúť do cieľa. Minimaratóncov sme odmenili medailami. Veľmi úspešná, ba priam rekordná, bola aj ďalšia akcia, a to zber gaštanov. Vybrali sme na Kalváriu a nazbierali sme toľko gaštanov, že sme sa ledva uniesli naspäť. O stromoch, prírode a nezodpovedných ľuďoch nám prišlo zahrať predstavenie divadlo Babadlo. Boli sme uchvátení príbehom i krásnymi rekvizitami a maskami. Všetci sme sa veľmi tešili na šarkaniádu, žiaľ počasie nám celkom nevyšlo, nakoľko bolo úplné bezvetrie. Ale deti vietor nahradili behom a na počudovanie, ale veľkú radosť sa nám podarilo šarkany dostať do vzduchu. Na druhú stranu teplé októbrové počasie prialo sovičkovej triede, ktorá sa vybrala poznávať stromy do botanickej záhrady. Deti zvládli turistickú prechádzku tam aj späť a popri obdivovaní stromov sme si spravili aj menší piknik na čerstvom vzduchu. Sovičky mali možnosť navštíviť aj Centrum remesiel UĽUV, kde si vyrobili sviečky, výrobky z hliny a kožené náramky. Pracovali s naozajstným kladivom, vyskúšali si hrnčiarsky kruh a dozvedeli sa veľa zaujímavosti zo sveta včiel. Keďže október je mesiac úcty k starším, pozvali sme si do škôlky našich milovaných starých rodičov, predviedli im kratšie vystúpenie, obdarili ich darčekom a užili sme si s nimi krásne popoludnie plné úsmevov a dobrej nálady. Dobrá nálada nechýbala ani pri oslavách Svetového dňa jablka. Každá trieda si pripravila pestrý program aktivít ako napríklad lovenie jabĺk z misy, maľovanie jabĺčok, príprava jablkovo-zelerového šalátu a mnoho ďalšieho. Koncom mesiaca sme odštartovali halloweensku zábavu formou karnevalu, na ktorý prišiel aj naš obľúbený Ujo Ľubo. Poslednou akciou v mesiaci bolo spoločné vyrezávanie tekvíc, na ktorom sa zúčastnili aj naši rodičia. Tekvice sa veľmi vydarili a potešili oko i srdce.

Akcie sovičkovej triedy:

Pripravujeme…

Pripravujeme…

Pripravujeme…

Pripravujeme…

Pripravujeme…

Pripravujeme…