AKCIE MESIACA

Chcete vedieť čo pre Vaše deti plánujeme? Pozrite si pripravené akcie mesiaca...

V septembri sa naše deti zoznámili so svojou škôlkou, spoznali svoje nové pani učiteľky a utužili či nadviazali nové kamarátske vzťahy. Oboznámili sa s pravidlami svojej triedy a formou divadielka mali možnosť vidieť, ako by to vyzeralo, keby sme tieto pravidlá nedoržiavali. Keď sa už deti zžili s triedou, ukázali nám pre zmenu kúsok svojho domova a to tým, že si doniesli z domu svoju obľúbenú hračku a predstavili ju svojej triede. Zároveň mali možnosť spoznať hračky našej škôlky a naučili sa zopár nových hier. Veď najväčšia zábava je vtedy, ak sa hráme všetci spolu. Svetový deň bez áut nám narušili nedokončené práce na chodníku, a preto sme sa nevedeli povoziť na kolobežke či bicykli okolo našej škôlky. Ale aspoň sme si vysvetlili, v čom spočíva význam tohto dňa a sovičková trieda sa zapojila do projektu “KlimaTYzuj sa”, v rámci ktorého si adoptovala stromček a je pripravená čeliť klimatickým výzvam a starať sa o životné prostredie. Koncom mesiaca nás navštívil pán zdravotník Miro a ukázal našim predškolákom, ako privolať pomoc v prípade núdze, ako sa postarať o zraneného kamaráta a deti si mohli vyskúšať poskytovanie prvej pomoci na plyšovom medvedíkovi. Nezabudli sme osláviť ani Deň mlieka – každá trieda si pripravila vlastné zaujímavé aktivity a nakoniec si deti mohli pochutnať na mliečku z krabičky. Navštívila nás aj pani policajtka a ukázala nám, ako správne prechádzať cez cestu. Sovičky sa električkou odviezli do mesta a navštívili regionálne centrum remesiel UĽUV. Dozvedeli sa niečo o dávnych remeslách ako bolo drotárstvo, hrnčiarstvo, tkáčstvo…prezreli si rôzne ručné práce, vyskúšali si roztočiť hrnčiarsky kruh a navštívili jednotlivé remeselnícke dielne.


Mesiac október sme odštartovali našim tradičným maratónskym behom, aj keď tento rok kvôli úpravám chodníka netradičným okruhom. Naši bežci si sami pripravili štartovacie čísla a všetkým sa  nám podarilo dobehnúť do cieľa. Minimaratóncov sme odmenili medailami. Veľmi úspešná, ba priam rekordná, bola aj ďalšia akcia, a to zber gaštanov. Vybrali sme na Kalváriu a nazbierali sme toľko gaštanov, že sme sa ledva uniesli naspäť. O stromoch, prírode a nezodpovedných ľuďoch nám prišlo zahrať predstavenie divadlo Babadlo. Boli sme uchvátení príbehom i krásnymi rekvizitami a maskami. Všetci sme sa veľmi tešili na šarkaniádu, žiaľ počasie nám celkom nevyšlo, nakoľko bolo úplné bezvetrie. Ale deti vietor nahradili behom a na počudovanie, ale veľkú radosť sa nám podarilo šarkany dostať do vzduchu. Na druhú stranu teplé októbrové počasie prialo sovičkovej triede, ktorá sa vybrala poznávať stromy do botanickej záhrady. Deti zvládli turistickú prechádzku tam aj späť a popri obdivovaní stromov sme si spravili aj menší piknik na čerstvom vzduchu. Sovičky mali možnosť navštíviť aj Centrum remesiel UĽUV, kde si vyrobili sviečky, výrobky z hliny a kožené náramky. Pracovali s naozajstným kladivom, vyskúšali si hrnčiarsky kruh a dozvedeli sa veľa zaujímavosti zo sveta včiel. Keďže október je mesiac úcty k starším, pozvali sme si do škôlky našich milovaných starých rodičov, predviedli im kratšie vystúpenie, obdarili ich darčekom a užili sme si s nimi krásne popoludnie plné úsmevov a dobrej nálady. Dobrá nálada nechýbala ani pri oslavách Svetového dňa jablka. Každá trieda si pripravila pestrý program aktivít ako napríklad lovenie jabĺk z misy, maľovanie jabĺčok, príprava jablkovo-zelerového šalátu a mnoho ďalšieho. Koncom mesiaca sme odštartovali halloweensku zábavu formou karnevalu, na ktorý prišiel aj naš obľúbený Ujo Ľubo. Poslednou akciou v mesiaci bolo spoločné vyrezávanie tekvíc, na ktorom sa zúčastnili aj naši rodičia. Tekvice sa veľmi vydarili a potešili oko i srdce.

Akcie sovičkovej triedy:

V mesiaci november sme sa venovali tématike ľudského tela. Pomocou modelov a rôznych výtvarných prác sme deťom priblížili stavbu ľudského tela a vysvetlili sme si, na čo nám jednotlivé orgány slúžia. Venovali sme sa aj zmyslom a zmyslovému vnímaniu, preskúmali sme rôzne materiály, zvuky, chute i vône. Pokračovali sme témou starostlivosti o zdravie, zahrali sa na lekára, ošetrovali sme imaginárne zranenia a choroby a zamerali sme sa na prevenciu ochorenia a vzniku zubného kazu. Ukázali sme si, ako si správne umývať rúčky i zúbky, triedili sme potraviny na zdravé a nezdravé a zacvičili sme si na čerstvom vzduchu. Nezabudli sme osláviť ani Svetový deň materských škôl. Každá trieda vyrobila malý darček, obliekla sa do farieb svojej triedy a pripravila si krátku reportáž o našej škôlke. V žlto-červeno-modrom prevedení sme si potom spoločne zaspievali a zatancovali. Predškolská trieda úspešne absolvovala dvojtýždňový korčuliarsky výcvik v Aréne Sršňov. Našim malým korčuliarom sa skvele darilo a sme hrdí, aké pokroky urobili. Sovičky sa zúčastnili aj divadielka seniorov, ktorí sa podobne ako naše deti učia anglický jazyk. Seniori si pre nás pripravili krátky program v anglickom jazyku, ktorý pozostával z hádaniek, jazykolamov a interaktívneho divadielka o veľkej repke. Všetci sme sa schuti zasmiali a pobavili sa a deti obdarili našich milých seniorov vlastnoručne vyrobenými dúhovými srdiečkami. Posledný novembrový týždeň bol venovaný protidrogovej výchove, kedy sme sa venovali zdravej výžive, zdravému životnému štýlu, prosociálnemu správaniu a anti-šikane.


December bol v našej škôlke silne spätý s prípravou na Vianoce. Odeli sme celú škôlku do vianočného šatu, každá trieda si ozdobila vlastný vianočný stromček a vyrobila vlastný adventný kalendár. Na Mikuláša nás navštívil Ujo Ľubo a okrem štedrej mikulášskej nádielky sme si vypočuli aj krásnu rozprávočku o snehuliačikovi, ktorý sa nechcel roztopiť. Bohužiaľ sneh, ktorý v novembri napadol, sa roztopil a viac nám Perinbaba nenasnežila, a preto sme si športovú akciu Sneh je paráda museli nahradiť tanečno-športovou zábavou “Tešíme sa na Vianoce”. Zatancovali sme si so škriatkami, sobmi, Santom i snehuliakom, zapriahli sme soba do Santových saní a poroznášali darčeky do všetkých domčekov a zavŕšili sme to hľadaním vianočného pokladu. Za odmenu nám potom Ježiško doniesol množstvo krásnych darčekov. Veď sme boli dobrí celý rok. Predškoláci mali december ešte o niečo pernejší, lebo im začal program Zippyho kamaráti v spolupráci s CPP a boli pozvaní na divadielko zorganizované našou pani keramikárkou Jutkou. Príbeh o víle brokoličke nám predviedli mladí herci základnej a strednej školy. Predškoláci sa zúčastnili aj tvorivých dielní v UĽUV-e, kde pracovali v malých skupinkách s kožou, včelím voskom a hlinou. Celý december sme usilovne nacvičovali vianočný program, na ktorý sme pozvali aj našich rodičov a starých rodičov. Sovičky, žiaľ, postihla tesne pred vystúpením viróza, a tak sme museli ich vystúpenie preložiť na január. Bude nám síce chýbať predvianočná atmosféra, ale veríme, že rodičom aj tak vyčaríme úsmev na tvári.

Do nového roka sme radostne vstúpili pravou nohou, vyrobili sme si novoročné klobúčiky a privítali rôznymi výtvarnými prácami rok 2024. Celý mesiac sme sa venovali téme zima – vyrábali a kreslili sme snehové vločky, vyrobili sme kŕmitko pre vtáčiky a naučili sme sa rozlišovať niektoré druhy zimujúcich vtákov. Zahrali sme si divadielko o zimnej rozprávke, lienky a kuriatka sa zúčastnili aj divadielka o živote zvierat cez zimu. Dozvedeli sme sa, ako jednotlivé zvieratká prezimuvávajú a čím sa v zime živia. V rámci finančnej gramotnosti sme sa zoznamovali s rôznymi mincami a bankovkami, rozlišovali sme pravé a falošné peniaze, hrali sme rolové hry na obchod, prácu, banku a navštívili sme aj naozajstný bankomat a vybrali z neho peniaze. Hravou formou sme sa zoznamovali s hodnotou peňazí a porozprávali sme sa o tom, odkiaľ pochádzajú a ako ich možno zarobiť. Navštívila nás aj pani keramikárka a pod jej vedením sme si vyrobili mince a hlinené pokladničky. Trieda Sovičiek navštívila aj Východoslovenské múzeum, kde deti čakala výprava za košickým zlatým pokladom a vyskúšali si aj razenie mincí. Predškoláci sa zúčastnili depistáže školskej zrelosti s pani psychologičkou z CPP Karpatská a zároveň ukončili program Zippyho kamaráti, ktorý bol zameraný na podporu spolupráce a vzťahov v sociálnej skupine. Navštívili aj knižnicu, kde si pre nich pracovníci knižnice pripravili zážitkové čítanie o hladnej kozičke, ktoré zábavnou formou spracovávalo tému správneho zaobchádzania s knihou. Sovičky sa opäť zúčastnili aj tvorivých dielničiek v UĽUV-e, kde v malých skupinách pracovali s hlinou, kožou a šúpolím. V polovici mesiaca mala trieda Sovičiek aj oneskorené vianočné vystúpenie pre rodičov, ktoré sa nám pre veľkú chorobnosť nepodarilo zrealizovať v decembri. Koniec januára sa niesol v športovom duchu, navštívil nás hokejový tréner z klubu HC Košice a spoločne sme pre deti pripravili veľku hokejovú akciu s rôznymi športovými disciplínami a na záver sme zinscenovali aj hokejový turnaj. 

 

Február nás potrápil chorobnosťou, kvôli ktorej sme museli preložiť aj fašiangový karneval s Ujom Ľubom, ale ku koncu mesiaca sa nám boj s virózami podarilo víťazne zdolať. Karneval nám priniesol plno zábavy s hudbou, tancom a krásnymi maskami. Trieda lienok a sovičiek sa zúčastnila týždňového lyžiarskeho výcviku na Jahodnej, všetkým deťom sa podarilo dostať na vlek a osvojili si základy lyžovania. V téme zimných športov sa niesla aj akcia programu Hravo a zdravo, kde sme si zinscenovali Zimné olympijske hry a malí športovci boli odmenení diplomami. Nezabudli sme osláviť ani sviatok všetkých zamilovaných – Valentín. V sovičkovej triede sa vo veľkom pieklo, novú rúru sme otestovali pečením valentínskych muffinov a keďže malým kuchárom to šlo výborne, v rámci zeleninkového šialenstva sme si napiekli aj hranolky zo zemiakov a batatov. Urobili sme si aj módnu prehliadku, kuriatka sa zaodeli do odevov svojich rodičov a predviedli rozkošnú módnu show, lienky vytvorili vlastný dizajn rukavičiek a palčiakov a sovičky skúšali rôzne výtvarné techniky a experimentovanie s farbami a vzormi pri vytvárani dizajnu zimného pulóvra, šálu a palčiakov. Predškoláci navštívili aj knižnicu, kde si vypočuli krásny príbeh o Snehuliakovi s horúcim srdcom. Na základe príbehu sa aj oni zamýšľali, kedy naposledy mali horúce srdiečko a prečo je dôležité si pomáhať. Keďže sa nám blížia zápisy do škôl, predškolská trieda mala špeciálne rodičovské združenie ohľadom školskej pripravenosti a zápisov. Deti sa mali zúčastniť otvorenej hodiny na ZŠ Hroncová, ale keďže všade zúrili chrípkové prázdniny, návštevu prváčikov sme presunuli na marec. Trieda Lienok si aj vo februári užívala každú stredu gymnastiku v Kalimere. 

Mesiac marec sa nám niesol v symboloch jari. S pani keramikárkou sme si vyrobili z hliny venčeky jarných kvietkov a naozajstné kvietky sme si zasadili aj do črepníkov. Sadeniu sme sa venovali hojne, zasadili sme si aj trávu a pozorovali, ako rýchlo rastie, sadili sme semienka fazuľky a experimentovali s podmienkami klíčenia, do školskej záhradky sme zasadili zeleninku a už teraz sa tešíme, keď nám vyrastú prvé mrkvičky, reďkovky, cibuľky, či kaleráby. Usilovne sme pracovali pri príprave záhradky – rýľovali sme, kopali, hrabali a teraz polievame. Burinu sme ponosili na kompost a opäť sme sa naučili množstvo vecí o prírode a osvojili si veľa praktických zručností. Prvý jarný deň sme privítali v krojoch podľa dávnych slovenských tradícií – vynášali sme Morenu, ktorú sme si vlastnoručne vyrobili a na školskom dvore sme ju symbolicky utopili. Spoločne sme oslávili aj Deň vody – deti mali minidiskotéku so symbolickými kvapkami vody – modrými balónmi. Nechýbali ani bublinky z megabublifuku. Nezabudli sme ani na to, že marec je mesiac knihy. Ujo Ľubo k nám zavítal s krásnym príbehom o Šípkovej Ruženke a predškoláci sa zapojili do súťaže o pilného čitateľa. Ku každej prečítanej knihe nakreslili krásne obrázky, ktoré sme poslali do súťaže. Trieda Lienok ukončila kurz gymnastiky a deti boli odmenené diplomami a medailami. Naši najmenší z triedy Kuriatok si tiež mali možnosť vyskúšať jednu hodinu gymnastiky a veľmi sa im to páčilo. V rámci programu Hravo a zdravo sme zorganizovali športovú akciu “Konské dostihy”, v ktorej si deti mali možnosť zajazdiť na drevených koníkoch a preskakovať naozajstné prekážky v štýle Hobbyhorce pretekov. Predškoláci rozbehli program “Budúci školák” pod vedením pani psychologičky z CPP Karpatská a opäť navštívili centrum ľudových remesiel UĽUV. Tentokrát pracovali so šúpolím a vyrábali vtáčikov. Mesiac sme uzavreli oslavami blížiacej sa Veľkej Noci – vyrábali sme korbáčiky, priblížili sme si veľkonočné tradície formou pečenia, maľovania vajíčok a naučili sme sa veľkonočný vinš. Nechýbalo ani hľadanie ukrytých čokoládových vajíčok na školskom dvore. 

Mesiac apríl bol venovaný spoznávaniu a ochrane našej planéty, vlasti a mesta. Aprílové počasie s nami opäť zamávalo, ale i napriek tomu sa nám podarilo zvládnuť turistickú prechádzku do centra nášho mesta za krásneho slnečného počasia. Spoznali sme historické dominanty východu a spravili sme si v meste aj malý piknik. Predškoláci ukončili program Budúci školák, navštívili knižnicu a absolvovali poslednú návštevu UĽUV-u, kde maľovali na sklo. Vedomosti o našej vlasti sme si overili hravým kvízom, v ktorom sa našim deťom výborne darilo, a preto si právom zaslúžili sladkú odmenu zo slovenských závodov – Horalku. V rámci spoznávania vesmíru sme navštívili Planetárium, kde deti mohli pozorovať súhvezdia a planéty a pomocou športového programu Hravo a zdravo sme “preleteli” vesmírom. Deti zdolávali rôzne prekážkové dráhy, skákali vo vreci a nechýbali ani hry s padákom. Deň Zeme sme museli osláviť na triede, lebo tu nám aprílové počasie neprialo. Predškoláci oslávili tento sviatok spolu so štvrtákmi ZŠ L.Novomeského, ktorí si pre nich pripravili kreatívne aktivity na ich škole. Spoločne maľovali, strihali a lepili, starší pomáhali mladším a popritom im rozprávali rôzne zážitky zo školských lavíc. Predškolákom sa návšteva školy veľmi páčila. O ochrane prírody a triedení odpadu nám zase prišla porozprávať pani z Daphne inštitútu. Pripravila si pre deti zaujímavé aktivity a vysvetlila nám, v čom spočíva recyklácia. Všetci sme teraz pripravení chrániť našu prírodu, a preto sme si chceli spolu s pánom lesníkom zasadiť strom ako symbol života. Pán lesník nám však ochorel, a tak sme si zasadili aspoň kvietky. Apríl nám priniesol aj výhru v čitateľskej súťaži “Vráťme knihy do škôl”. Predškoláčka Stelka vyhrala druhé miesto v kategórii MŠ so svojou ilustráciou príbehu Malá morská víla. Ešte raz jej srdečne blahoželáme.

Akcie iba predškolskej triedy:

Máj sme odštartovali v duchu ľudových tradícií pri stavaní mája. Nechýbal spev, tanec, kroje, zábava a dobrá nálada. Ďalšou spoločnou akciou bola spevácka súťaž superstar, do ktorej sa nám zapojilo veľa šikovných spevákov a speváčok. Mali možnosť zaspievať si do mikrofónu pred detskou porotou a boli odmenení diplomom. Trieda Lienok a Sovičiek sa zúčastnila dvojtýždňového predplaveckého výcviku. Deti boli veľmi disciplinované a urobili nádherné pokroky v technike plávania. Máj, lásky čas, nám priniesol krásne témy, ktorým sme sa venovali, ako láska a priateľstvo. Pre mamičky si každá trieda pripravila menšie vystúpenie na znak úcty, lásky a vďaky a o úcte, priateľstve a tolerancii sa deti mnoho dozvedeli z divadielka o priateľstve v prevedení našich šikovných učiteliek Natalie a Lívie. Deti sa zúčastnili koncoročného fotenia, aby mali aj na tento rok v škôlke krásnu pamiatku. Predškoláci sa zároveň fotili na tablo. Venovali sme sa aj takým témam ako sú povolania a dopravné prostriedky a jeden deň sme si pripravili dopravné ihrisko, kde si deti mohli zajazdiť na svojich vlastných kolobežkách. Predškoláci zvládli bezpečne aj okruh okolo našej škôlky. V rámci akcie Hravo a zdravo si deti mohli vyskúšať pod vedením profesionálneho futbalového trénera rôzne futbalové zručnosti a zinscenovali sme aj futbalový zápas. Predškoláci navštívili prváčikov ZŠ L.Novomeského a zapojili sa do vyučovacieho procesu. Deťom sa v škole veľmi páčilo a už teraz sa tešie na to, ako sa z nich od septembra stanú tiež prváci. Absolvovali sme aj poslednú návštevu knižnice. Z technicko-organizačných dôvodov sme sa nemohli zapojiť do lego výstavy, ktorá prebiehala v Starej radnici, ale veríme, že ďalši rok nám to už vyjde.