Informácie pre rodičov

Všetko čo potrebujete vedieť nájdete na tomto mieste.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Do našej materskej školy prijímame deti celoročne, ak máme na to vytvorené kapacitné podmienky. Informujte sa o voľnom mieste pre Vaše dieťa.

„Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované.“ — Giovanni Bosco​

Stretnutie

Neoddeliteľnou súčasťou prijímania dieťaťa je osobné stretnutie s rodičmi. Na prvom stretnutí predstavíme materskú školu z organizačno-pedagogického hľadiska. Rodičia majú možnosť spýtať sa na všetko, čo ich zaujíma. Získajú tak ucelenú predstavu o tom, ako fungujeme a ako sa s deťmi pracujeme.

Dohodnite si stretnutie

Adaptačný proces

Deti si zvykajú na škôlku rôzne. Niektoré deti vôbec nemusia mať adaptačný proces, pretože sú v materskej škole ako „ryby vo vode,“ ale rovnako tak sú aj deti, ktoré adaptačný proces zvládajú ťažšie a musia ho absolvovať v postupnosti.

Informujte sa na stretnutí

Čo potrebuje dieťa pri nástupe do škôlky

  • prezúvky
  • pyžamko /ak dieťa v škôlke spí/
  • zubnú kefku a zubnú pastu
  • náhradné oblečenie (z každého druhu podľa sezóny)
  • gumáky a pršiplášť

Všetky časti oblečenia je potrebné mať označené menom dieťaťa na viditeľnom mieste.

Školský vzdelávací program

Materská škola ponúka kvalitné predprimárne vzdelávanie, láskavý prístup, pravidelnú pohybovú aktivitu a aktívnu angličtinu v rámci denných aktivít.  Dieťa od útleho veku postupne nadobúda zručnosti a pozitívny vzťah k anglickému jazyku. Bilingválny program je jedinečnou metódou učenia sa anglického jazyka a zároveň pomáha deťom zvládať materinský jazyk hravou formou.

Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť do SMŠ

Žiadosť je potrebné kompletne vypísať spolu s Potvrdením od lekára a Všeobecnými zmluvnými podmienkami.

Žiadosť do SMŠ do 3 rokov​

Žiadosť o prijatie dieťaťa podpisujú obaja zákonný zástupcovia.

Čestné vyhlásenie pre zber údajov​

Vyhlasujem, že som súhlas na započítanie do zberu údajov poskytol len jednej materskej škole.

Pokyny pre rodičov od 2.9.2020​

Prosím preštudujte si dôkladne tieto pokyny a pri nástupe dieťaťa do SMŠ svojim podpisom potvrdíte, že ste boli oboznámení a súhlasíte s pokynmi.

Vyhlásenie zákonného zástupcu

Vyhlasujem, že moje dieťa môže nastúpiť do kolektívu, neprejavuje žiadne príznaky akéhokoľvek akútneho ochorenia…

Súhlas so spracovaním os.údajov

Na základe nového GDPR zákona, potrebujeme Váš súhlas so spracovaním os. údajov

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Vyhlasujem, že moje dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténe opatrenie…

Školský poriadok

Školský poriadok pre školský rok 2023/2024

 

Cesta k žiarivej budúcnosti

SMŠ Tatranská 10, tá správna voľba pre Vaše dieťa!

Image Source: WOCinTechChat, Icon Finder