INFO zákon

Dokumenty stanovené zákonom

Hodnotenie aktualizačného vzdelávania

Vyhodnotenie aktualizačného vzdelávania “Tvorenie digitálneho vzdelávacieho obsahu” za školský rok 2022/2023.