INFO zákon

Dokumenty stanovené zákonom

Hodnotenie aktualizačného vzdelávania

Vyhodnotenie aktualizačného vzdelávania “Tvorenie digitálneho vzdelávacieho obsahu” za školský rok 2022/2023.

Hodnotenie aktualizačného vzdelávania

Vyhodnotenie aktualizačného vzdelávania “Získanie nových vedomostí a námetov z hudobnej oblasti a ich aplikácia do organizácie hudobných hier v podmienkach materskej školy” za školský rok 2023/2024.